luni, 30 iulie 2007

Legislatie ISO

Legea 245 / 2004 referitoare la securitatea generala a produselor;

Legea / 2001 referitoare la evaluarea conformitatii produselor;

HOTARARE DE GUVERN 71 / 2001 referitoare la aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor utilizate in procesul de evaluare a conformitatii produselor;

HG 487 / 2002 ref. la aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari;

HG 1198 / 2002 referitoare la aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare;

Legea 150 / 2004 referitoare la siguranta alimentelor;

LEGE 10 / 1995 ref. la calitatea în constructii;

HG 357 / 2004 referitoare la aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale;

Mai multe date despre Legislatie Standarde de calitate ISO.