joi, 10 iulie 2008

Implementarea standardelor ISO prin accesarea de fonduri europene

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", Axa Prioritara 1 - un sistem inovativ de productie, cap.IV.1.1. Domeniul major de interventie 1.1. (Investitii productive si Pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a imm-urilor), precizeaza la:

Operatiunea b. Sprijin pentru achizitionarea serviciilor calificate pentru implementarea standardelor europene:
- Operatiunea urmareste imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor contribuind astfel, pe de o parte, la cresterea nivelului de protectie a consumatorului si de protectie a mediului si pe de alta parte, la accesul produselor si serviciilor romanesti pe piete straine.
- Se va finanta adoptarea voluntara a standardelor si certificarii europene, precum si imbunatatireainfrastructurii de certificare.

Proiecte de investitie eligibile:
• implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii (ex. ISO 9001);
• crearea sau modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
• implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului (EMAS) sau certificarea voluntara de mediu (ISO 14001);
• etichetare ecologica a produselor si serviciilor;
• activitati de pregatire a personalului exclusiv in legatura cu investitiile mentionate mai sus.

Cheltuieli eligibile:
• Consultanta: achizitionarea de servicii calificate pentru implementarea standardelor sau certificare (consultanta, audit extern); costul certificarii; consultanta software (exceptand servicii de asistenta si intretinere);
• Pregatire specializata a personalului implicat;
• Pentru crearea si modernizarea laboratoarelor de incercari si etalonari sunt eligibile investitiile tangibile si intangibile ca de exemplu: achizitionarea de echipamente si instrumente pentru testare, control si monitorizare a mediului; instrumente si echipamente pentru etalonari, laboratoare de incercare si control.

Mai multe informatii despre fondurile structurale (fonduri europene nerambursabile):
Fonduri Europene - Programe operationale:
PNDR, POAT, PO DCA, POR, POS CCE, POS DRU, POS MEDIU, POST