sâmbătă, 16 mai 2009

Utilizarea TIC conform ISO

ISO a publicat un nou manual pentru a ajuta institutele nationale de standardizare sa utilizeze cat mai cuprinzator tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

Acest sistem acoperă acum o gamă diversificată de operatiuni electronice bazate pe tehnologii web, incluzand site-ul web ISO, servere pentru accesul şi schimbul de informaţii, un sistem electronic de alegere şi un magazin electronic.

Noul manual oferă informaţii, proceduri şi linii directoare pentru institutele naţionale de standardizare in vederea asigurarii faptului ca sunt dotate corespunzător şi instruite pentru a face cât mai mult uz de suportul TIC pentru activităţile de standardizare, precum şi pentru contactele si relatiile din cadrul sistemului global ISO.

Ca preambul al manualului ISO, Alan Bryden, secretarul general ISO intre 2003 - 2008, scrie: "Unul dintre rolurile-cheie ale secretariatului central ISO este furnizarea de noi unelte si servicii electronice care vor facilita comunicarea între toate părţile implicate în standardizarea internaţională şi în special intre cei implicaţi în procesul de dezvoltare a standardelor internaţionale. "