duminică, 12 iulie 2009

Impulsionarea standardizarii internationale

Expertii din sectorul public si privat se intalnesc pentru a impulsiona standardizarea internationala pentru sprijinirea eficientei energetice

In contextul unor preturi volatile la materiile prime energetice si unor presiuni datorate schimbarilor climatice si nevoii de securitate energetica, nevoia de folosire eficienta a energiei in toate sectoarele economiei nu a fost niciodata mai ridicata.

După 2005, reuniunile ministeriale privind energia şi summit-urile au pus in pozitia fruntasa a agendei politice strategiile de de îmbunătăţire a eficienţei energetice .

Acest lucru este o recunoaştere a rolului -cheie al acestui domeniu în creşterea securităţii energetice şi in reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră concomitent cu dezvoltarea cresterii economice.

AIE a estimat că prin creşterea suplimentara a eficienţei energetice se poate atinge aproape 50% din obiectivul major al politicii in acest domeniu, de reducere a emisiilor de CO 2 la 50% in 2050 fata de nivelul anului 2000.
sursa: ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare